Styrelsen

Styrelse för 2018 valdes vid årsmötet i mars och består av Sofia Thoresdotter, ordf, Lars Tauvon, sekr, Elise Wallerberg, kassör. Ledamöter: Ulla-Stina Söder, Ruuda Palmqvist och Linda Hasselgren.