Styrelsen

Styrelse för 2015 valdes vid årsmötet i mars och består av Ruuda Palmquist, ordf, Lars Tauvon, kassör samt Ulla-Stina Söder, Leena Landahl, Marjo Noharet och Elise Wallerberg, ledamöter.


Kontaktinformation

Lars Tauvon
tel. 08-411 4941 eller 070-441 6279
lars.tauvon@gmail.com
styrelsen@psykodrama.nu