Obs! Instituten har varierande utbud av kurser och utbildningar. För fullständig information, kontakta instituten.


Svenska Morenoinstitutet
Gösvägen 68
663 40 Hammarö
054-521402  070-7548803
urban@norlanderdramatik.se
Kontaktperson: Urban Norlander
www.svenskamorenoinstitutet.se


Psykodramaskolan
Wollmar Yxkullsgatan 37 1 tr
118 50 Stockholm
Kontaktperson:
Kerstin Jurdell tel.& fax 08-6582248

E-post: jurdell@comhem.se

psykodramaskolan.blogg.se

Uppsala Psykodramainstitut
Box 1630, Kungsängsgatan 48F
751 46 Uppsala
Kontaktpersoner:
Eva Fahlström tel. 018-158519
e-post: uppsalapsykodramainstitut@yahoo.se

SISU, Stiftelsen Institutet för Social Utveckling
har psykodramautbildning på svenska i nordisk samverkan.
www.psykodrama.se