Moreno och filosofin

Tiden i Wien
Wien under åren före – efter – och under första världskriget var en smältdegel och mångkulturell mötesplats för många idéer och vetenskaper. Fascismens framväxt, marxismens idéer och inte minst psykoanalysen skapade en dynamisk miljö. Där verkade och levde män som Martin Buber, Carl Marx, Franz Kafka, Oskar Kokoschka, Gustav Mahler och Heinrich Mann m.fl. Intellektuella, författare, arkitekter och målare, alla ledande inom sitt område.
Tillsammans med flera av de mest framstående poeterna och författarna som skribenter startade J L Moreno tidningen Daimon i februari 1918. Namnet på tidningen togs från Socrates och grekiskan. Moreno stod som ansvarig utgivare för tidningen som kom ut under fem års tid och under den perioden skedde ett antal namnbyten. Daimon är bara ett av exemplen på Morenos kreativa sida och en lång rad av tidningar, institut, teatrar, föreningar m.m. skulle följa, med Moreno som initiativtagare och grundare.

Sokrates
Sokrates (469-399 f Kr.) var en grekisk filosof som har haft stort inflytande på det västerländska tänkandet. Han lämnade inga egna skrifter efter sig men hans verk är kända för oss via hans lärjunge Platon. Han var sällan hemma utan ägnade sin tid till att tala med sina vänner på Atens gator och torg som uppskattade hans visdom och sinne för humor. Det som var utmärkande för Sokrates var hans vana att stoppa atenare oavsett vilka dessa var och be dem förklara varför de hyste den eller den åsikten. Enligt Sokrates minimalistiska uppfattning behöver vi ingen formell utbildning eller tillhöra en rik överklass för att för att leva ett tänkande liv. Det enda som krävs är nyfikenhet och intresse för att utvärdera åsikter som vilar på det sunda förnuftets grund.
Så för att slippa stå svarslösa inför våra fiender, eller de som inte delar vår åsikt, behöver vi ha tänkt igenom de invändningar som eventuellt kommer att riktas mot våra argument. Genom Sokrates tänkande kan vi skaffa oss en metod som gör det möjligt för oss att utveckla åsikter som vi vet vilar på en stadig grund.
Sokrates dömdes till döden när han var sjuttio år gammal. När han ställdes inför rätta anklagades han bl.a. för att ha utövat dåligt inflytande på ungdomarna i Aten och genom sina samtal med dem skulle ha undergrävt deras moral. Sokrates uppträdde under rättegången lugnt och försvarade sig med att om han hade undergrävt någons moral så var det oavsiktligt, då det inte är någon mening att utöva skadlig inverkan på sina vänner eftersom man då kan riskera att i sin tur bli skadad av dem. Och slutligen hävdade han att hans filosoferande bland atenarna hade drivits av en önskan att förbättra deras liv.
Sokrates inflytande på Moreno var stort och kan illustreras av Morenos eget arbete med barnen i Wiens parker under utvecklingsskedet av psykodrama. Moreno studerade barnen när de lekte och började sedan organisera deras lek, uppmuntrande dem till att utmana sina gränser. Han var också en stor historieberättare och kunde samla barnen i ring omkring sig för att berätta sagor. Ibland deltog även en del föräldrar. Barnen började ta efter Morenos idéer och ifrågasätta de värderingar som skolan och föräldrar lärde ut. Vid ett tillfälle vägrade en grupp barn att gå och se en filmförevisning som skolan hade arrangerat och ville istället gå ut och undersöka den riktiga världen. Morenos okonventionella uppträdande väckte oro bland föräldrar och lärare och han insåg att han inte kunde fortsätta med denna form av verksamhet. Moreno framhöll alltid senare att hans erfarenhet och upplevelser med barnen hade betytt mycket för den framtida utvecklingen av psykodrama.

Katolicismen, judendomen och Christopher Columbus
År 1492, samtidigt som Christopher Columbus avseglade från Spanien, utgick ett dekret från Ferdinand och Isabella från palatset i Alhambra med en order till alla judar att konvertera till katolicismen eller lämna landet. Över 200.000 sefardiska judar började förbereda sig för att lämna sina hem och sitt land. De tog sig till olika länder runt Medelhavet och många dukade under för sjukdomar eller rövare. Bland dem som lyckligtvis tog sig till Turkiet och Konstantinopel var Morenos förfäder. De sefardiska judarna glömde aldrig den svåra och långa utvandringen från Spanien och genom århundradena hölls berättelsen levande. Inte minst i Bukarest judiska skola där Moreno undervisades som barn.
Båda föräldrarna till Moreno var sefardiska judar men modern Paulina Iancu hade gått i katolsk skola i Bukarest och hade övervägt att konvertera till katolicismen. Hon var väl förtrogen med de katolska traditionerna och den franska kulturen och språket. Fadern, Moreno Nissim Levy, tog en aktiv del i det sefardiska samhället i Bukarest och var hjälpsam mot grannar och vänner. Paulina Iancu lär ha varit en varm kvinna, flerspråkig och bildad för sin samtid. Även om hon var judinna så hade hon anammat kristna värderingar genom nunnorna och studierna av Nya Testamentet och en av hennes hjältar, Jesus, skulle också bli sonens. Moreno var tagen av Jesus vilja att förändra världen och hjälpa människorna. Jesus sätt att samla folket omkring sig och berätta liknelser och Jesus förmåga att läka och hela människor lär ha påverkat Moreno djupt.

Moreno, de prostituerade i Wien och marxismen
Wiens ”red light district” var som ett getto för de prostituerade. De levde separerade från samhället och staden och var inte accepterade av någon grupp inte ens av de kriminella. De hade inga rättigheter, det fanns ingen lag som skyddade dem. Under år 1913 började Moreno besöka de prostituerades hus tillsammans med en psykiater Dr Wilhelm Gruen, specialist på veneriska sjukdomar, och Carl Colbert, utgivare av en nyhetstidning. Drivkraften till deras besök var inte att de ville reformera kvinnorna eller analysera dem. ”Inte heller var jag på jakt efter den karismatiska skökan. Jag kom ihåg vad LaSalle och Marx hade gjort för arbetarklassen, att ge den arbetande mannen hans värdighet och organisera dem i fackföreningar. Jag hade en idé om att något liknande kunde göras för de prostituerade. Därför att de prostituerade var stigmatiserade och betraktats som syndare under så lång tid i vår civilisation att de själva har kommit att acceptera det som ett faktum”.
Två till tre gånger i veckan träffades man med grupper om åtta till tio kvinnor i varje grupp och talade om kvinnornas egen vardag och problem. Man hittade en advokat som kunde representera kvinnorna, en läkare som hjälpte till med de medicinska problemen och ett sjukhus som accepterade dem som patienter. (Who Shall Survive? 1963)
Ovanstående erfarenhet bidrog till den framtida grunden av gruppsykoterapi och var en mycket lärorik period för Moreno.

Sigmund Freud
Grundare av psykoanalysen som har haft ett enormt inflytande på det västerländska tänkandet. Freud och Moreno levde samtidigt i Wien. Hans inflytande på Moreno var naturligtvis betydande, även om det inte helt igenom var konfliktfritt. Det sägs att de bara möttes en gång då Moreno arbetade på den psykiatriska kliniken vid Wiens Universitet och bevistade en av Freuds lektioner. ”Dr Freud hade just avslutat en drömtydning och när vi studenter lämnade salen så frågade Dr Freud mig vad jag gör. Jag svarade ”Dr Freud jag tar vid där ni slutar. Ni träffar människor på er mottagning. Jag träffar dem på gatan, i deras hem, i deras naturliga omgivning. Ni analyserar deras drömmar, jag försöker att ge dem mod att drömma igen.” (The First Psychodramatic Family 1964)

Zerka Moreno
De träffades första gången 1941 när hon tog sin syster till Beacon sanatorium och dom gifte sig 1949. Zerka Morenos roll gällande utveckling och popularisering av psykodrama har varit enorm. Hon har sedan Morenos död 1974 fortsatt att arbeta psykodramatiskt över hela världen spridande den psykodramatiska metoden och Morenos idéer till nya generationer av psykodramatiker.

Källhänvisningar:
Jacob Levy Moreno 1889-1974
René Marineau
The Handbook of Psychodrama
M Karp, P Holmes, K Bradshaw Tauvon
Filosofin som tröst
Alain de Botton