Uppdateras inom kort

IAGP  Internationell Association of Group Psychoterapi and Group Processes har för första gången sin kongress i Sverige. Du kan läsa mer om kongressen som äger rum i Malmö 31/7 -4/8 . Se mer på http://www.iagpcongress.org/

xxx

xxx

xxx.

xxx