Kusinträff -lika - olika - unika.

Svensk Psykodramaförening fortsätter att arrangera "kusinträffar" med våra kollegor inom andra kreativa psykoterapiformer-Nästa gång blir lördag 24 oktober - den är dessvärre redan fulltecknad så det får bli en snar repris.

Kalendarium

IAGP inbjuder till regional konferens i Cairo i jan 16. Vidare information kommer snart.

Kalendariet kommer inom kort att publiceras i uppdaterat skick