Svensk Psykodramaförening

Svensk Psykodramaförening grundades 1993 genom ombildning av Stockholms Psykodramaförening. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av psykodrama.
Svensk Psykodramaförening strävar efter att, genom ett kontinuerligt pågående arbete, erbjuda en organisation, där alla psykodramaintresserade, både aktiva och övriga, skall kunna finna sin naturliga tillhörighet. Enligt gällande stadgar är föreningens mål att vara ett forum för studier av J L Morenos teori och metod; att informera om psykodrama, sociodrama och sociometri – teori, metod och tillämpning, att sträva efter samverkan med liknande verksamheter inom och utom Sverige.
Föreningen informerar om utbildningar till psykodramatiker, om möjligheter att deltaga i psykodramagrupp och om de vida tillämpningarna av metoden inom olika områden. Bland dessa kan nämnas pedagogik, handledning, organisationsutveckling, personlig utveckling och gruppsykoterapi.
Som medlem får Du rabatt på de arrangemang som anordnas av föreningen och föreningens egen tidskrift Psykodrama kommer hemskickad till Dig 2 ggr per år och ingår i medlemskapet. Aktuell information får Du också via vårt Nyhetsbrev på nätet.
Är Du intresserad av medlemskap eller har några frågor om föreningen kontakta oss:lars.tauvon@gmail.com